Zadanie 9.

Pokazanym na rysunku symbol graficzny oznacza złącze
  1. DVI
  2. COM
  3. HDMI
  4. FIRE WIRE
D