Zadanie 9.

Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
  1. w trakcie instalacji systemu operacyjnego.
  2. przed zainstalowaniem systemu operacyjnego.
  3. zaraz po zainstalowaniu systemu operacyjnego.
  4. po zainstalowaniu pobranych z Internetu programów.
C