Zadanie 8.

Na rysunku przedstawiono złącze zasilania
  1. stacji dyskietek.
  2. ATX12V zasilania procesora.
  3. dysków wewnętrznych S-ATA.
  4. Molex do dysków twardych.
B