Zadanie 8.

Równoważnym zapisem 232 bajtów jest zapis
  1. 1 GiB.
  2. 2 GB.
  3. 4 GiB.
  4. 8 GB.
C