Zadanie 8.

Który z wymienionych systemów operacyjnych nie jest obsługiwany przez system plików ext4?
  1. Fedora
  2. Gentoo
  3. Mandriva
  4. Windows
D