Zadanie 7.

Który poziom macierzy RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach działających jako jedno urządzenie?
  1. RAID 0
  2. RAID 1
  3. RAID 2
  4. RAID 3
A