Zadanie 7.

Które z poleceń systemu Linux powoduje zakończenia procesu?
  1. kill
  2. end
  3. null
  4. dead
A