Zadanie 7.

W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zamiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
  1. format
  2. convert
  3. change
  4. recover
B