Zadanie 6.

Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał
  1. analogowy na cyfrowy.
  2. cyfrowy na analogowy.
  3. zmienny na stały.
  4. stały na zmienny.
B