Zadanie 6.

W technologii Blu-ray nośnik jednokrotnego zapisu oznaczany jest
  1. BD
  2. BD-R
  3. BD-RE
  4. BD-ROM
B