Zadanie 6.

Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyć narzędzia
  1. msconfig
  2. ipconfig
  3. regedit
  4. cmd
C