Zadanie 5.

Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno – logiczną ALU zawiera
  1. akumulator.
  2. wskaźnik stosu.
  3. rejestr flagowy.
  4. licznik rozkazów.
C