Zadanie 5.

W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
  1. yum upgrade
  2. kernel update
  3. system update
  4. apt-get upgrade
D