Zadanie 4.

Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
  1. SRAM
  2. DRAM
  3. SDRAM
  4. DDR SDRAM
A