Zadanie 4.

Industry Standard Architecture jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma szerokość
  1. 128 bitów.
  2. 64 bitów.
  3. 32 bitów.
  4. 16 bitów.
D