Zadanie 40.

W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest
  1. top
  2. pwd
  3. dxdiag
  4. passwd
A