Zadanie 4.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
  1. 20 - 39 cm
  2. 39 - 49 cm
  3. 40 - 75 cm
  4. 75 - 110 cm
C