Zadanie 3.

W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
  1. modyfikować.
  2. tylko wykonać.
  3. odczytać i wykonać.
  4. odczytać, zapisać i wykonać.
C