Zadanie 39.

Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą
  1. RAID 3
  2. RAID 2
  3. RAID 1
  4. RAID 0
D