Zadanie 39.

Narzędziem systemu Linux, służącym do monitorowania systemu przy pomocy scentralizowanego mechanizmu, jest program
  1. bcdedit
  2. syslog
  3. fsck
  4. tar
B