Zadanie 38.

Nośniki danych takie jak dysk twardy przechowują informacje w porcjach zwanych sektorami, które mają rozmiar
  1. 128 B
  2. 512 B
  3. 512 KB
  4. 2014 KB
B