Zadanie 37.

Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
  1. aktualizację programu.
  2. kopię zapasową danych programu.
  3. aktualizację systemu operacyjnego.
  4. bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego.
B