Zadanie 37.

Na rysunku przedstawiono oprogramowanie monitorujące
  1. SAS
  2. NCQ
  3. IRDA
  4. SMART
D