Zadanie 36.

Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
  1. dyszy.
  2. termorezystora.
  3. elektromagnesu.
  4. elektrody ładującej.
C