Zadanie 36.

Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
  1. ini, dll
  2. zip, exe
  3. tgz, dmg
  4. rpm, deb
D