Zadanie 36.

Pliki, które znajdują się w koszu, można odzyskać poprzez zastosowanie polecenia
  1. Wróć
  2. Cofnij
  3. Ponów
  4. Przywróć
D