Zadanie 36.

Podczas podłączenia sprawnego monitora do innego komputera jest wyświetlany komunikat przedstawiony na rysunku. Pojawienie się komunikatu jest spowodowane
  1. wyłączeniem komputera.
  2. uszkodzeniem karty graficznej komputera.
  3. uszkodzeniem monitora podczas podłączania.
  4. zbyt wysoką lub zbyt niską częstotliwością sygnału.
D