Zadanie 36.

Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w Systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
  1. nircmd /standby
  2. bootrec /fixmbr
  3. fixboot /renew
  4. fixmbr /all
B