Zadanie 36.

Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat “Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready”. Przyczyną może być
  1. brak pliku ntldr.
  2. uszkodzony kontroler DMA.
  3. skasowany BIOS komputera.
  4. dyskietka włożona do napędu.
D