Zadanie 35.

Do przechowywania części plików programów i danych, które są duże i nie mogą być umieszczone w całości w pamięci, służy
  1. plik stronicowania.
  2. schowek systemu.
  3. menadżer zadań.
  4. edytor rejestru.
A