Zadanie 35.

Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat „CMOS checksum error press FI to continue press DEL to setup“. Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
  1. usunięcie pliku setup.
  2. wejście do BIOS-u komputera.
  3. skasowanie zawartości pamięci CMOS.
  4. przejście do konfiguracji systemu Windows.
B