Zadanie 34.

W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w systemie Windows stosowane jest narzędzie
  1. sfc
  2. debug
  3. verifier
  4. replace
A