Zadanie 34.

Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych?
  1. RAID 0
  2. RAID 1
  3. RAID 3
  4. RAID 5
B