Zadanie 34.

Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
  1. kopię rejestru.
  2. defragmentację dysku.
  3. czyszczenie rejestru.
  4. oczyszczanie dysku.
A