Zadanie 33.

W komunikacie o błędzie systemu informacja wyświetlana w postaci heksadecymalnej oznacza
  1. kod błędu.
  2. definicję błędu.
  3. nazwę sterownika.
  4. odnośnik do systemu pomocy.
A