Zadanie 32.

Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę wystąpienia komunikatu “CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup” przy uruchamianiu komputera.
  1. Usunięty plik setup.
  2. Uszkodzona karta graficzna.
  3. Skasowana zawartość pamięci CMOS.
  4. Rozładowana bateria podtrzymująca ustawienia BIOS-u.
D