Zadanie 32.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nakazuje
  1. składowanie odpadów maksymalnie przez 1 rok.
  2. spalenie odpadów w jak najwyższej temperaturze.
  3. poddanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi.
  4. neutralizację odpadów w dowolny sposób w jak najkrótszym czasie.
C