Zadanie 32.

Do przechowywania części plików programów i danych , które są duże i nie mogą być umieszczone w całości w pamięci, służy
  1. edytor rejestru.
  2. menadżer zadań.
  3. schowek systemu.
  4. plik stronicowania.
D