Zadanie 32.

Przed instalacją sterownika urządzenia peryferyjnego system operacyjny Windows powinien sprawdzać, czy sterownik posiada podpis
  1. kryptograficzny.
  2. elektroniczny.
  3. cyfrowy.
  4. zaufany.
C