Zadanie 31.

Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
  1. defragmentację dysku.
  2. czyszczenie rejestru.
  3. oczyszczanie dysku.
  4. kopię rejestru.
D