Zadanie 31.

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
  1. przekazać do punktu skupu złomu.
  2. wyrzucić do pojemników na śmieci bytowe.
  3. przekazać do punktu odbioru zużytej elektroniki.
  4. wyrzucić do pojemników oznaczonych tym znakiem.
C