Zadanie 30.

Aby uniknąć uszkodzenia układów scalonych, podczas podczas naprawy sprzętu komputerowego należy stosować
  1. okulary ochronne.
  2. gumowe rękawiczki.
  3. skórzane rękawiczki.
  4. opaskę antystatyczną.
D