Zadanie 30.

Do pomiaru wartości rezystancji służy
  1. omomierz.
  2. watomierz.
  3. woltomierz.
  4. amperomierz.
A