Zadanie 30.

W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
  1. rozgrzane wałki.
  2. promienie lasera.
  3. taśmy transmisyjne.
  4. głowice piezoelektryczne.
A