Zadanie 2.

Liczba 10011001100 zapisana w postaci heksadecymalnej ma postać
  1. 4CC
  2. 2E4
  3. EF4
  4. 998
A
Repetytorium cz. 1.1 Systemy liczbowe