Zadanie 2.

Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111 zapisanej w systemie dziesiętnym?
  1. 1101111
  2. 1110111
  3. 1111110
  4. 1111111
A
Repetytorium cz. 1.1 Systemy liczbowe