Zadanie 2.

Do oznaczenia iloczynu logicznego stosowany jest spójnik
  1. AND
  2. XOR
  3. NOT
  4. OR
A