Zadanie 2.

Plik ma rozmiar 2 KiB. Jest to
  1. 2000 bitów.
  2. 2048 bitów.
  3. 16000 bitow.
  4. 16384 bitow.
D