Zadanie 29.

Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
  1. PIO
  2. IDE
  3. DMA
  4. SATA
C