Zadanie 28.

Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
  1. polską.
  2. maszynistki.
  3. programisty.
  4. diakrytyczną
C